Latest Articles

FDICT – Vua của các vua từ điển Anh – Việt – Anh
Đánh Giá Phần Mềm 8,692 7
8,692 7

FDICT – Vua của các vua từ điển Anh – Việt – Anh

Giới thiệu từ điển Anh-Việt-Anh F-Dict F-Dict là Free Dictionary. F-Dict chạy ở tất cả các thế hệ windows từ XP đến Windows 10 F-Dict là trình tự điển khổng…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,
GRAMMAR – Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh Hoàn Hảo
Đánh Giá Phần Mềm 1,010 1
1,010 1

GRAMMAR – Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh Hoàn Hảo

Vì sao GRAMMAR ra đời? Phần mềm học tiếng Anh GRAMMAR (gọi tắt là G) là phần mềm do một người nghèo tạo nên trong hơn 20 năm miệt mài…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , ,